Mock-up_Brochure_A5_4.jpg

Profika SK

Reklamný prospekt

Našou úlohou bolo vytvoriť publikáciu zameranú na výrobky, ktoré vychádzajú zo strojárenskej firmy Profika SK kde sme zároveň predstavili krátke firemné portfólio vďaka ktorému sa môže firma úspešne prezentovať v zahraničí i na Slovensku.

 
White Feather

O PROJEKTE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Black Raven sme oslovili so žiadosťou o vytvorenie reklamnej brožúry. Všetky dodatočné zmeny s nami bez problémov a hlavne rýchlo komunikovali a tak sme mali absolútny prehľad nad pripravovaným výstupom. Rozhodne odporúčam!

MIROSLAV SUJA

Image by Icons8 Team

Sme pripravení bojovať aj za Váš úspech!

Získajte tú najlepšiu cenu pre Váš projekt. Teraz aj s odkladom či rozložením splátok pre malých a stredných podnikateľov.