M-technology – firemná kniha

Našou objednávkou bolo vytvorenie knižnej publikácie za účelom prezentácie firmy v zahraničí. Vďaka tejto forme prezentácie – fotografiám výrobnej haly, partnerských strojov a výrobkov, objednávateľ úspešne nadviazal spoluprácu so zahraničným dodávateľom.

5

Klient

M-technology, s.r.o.

5

Zadanie

Vytvorenie firemnej knihy

5

Deadline

25 dní / splnené 20 dní

Štefan Michalec

Štefan Michalec

Riediteľ spoločnosti

S touto firmou som spolupracoval už viac krát. S ich rýchlou prácou a profesionálnym prístupom som bol vždy spokojný. Pre mňa ako podnikateľa je dôležitá hlavne efektivita. Pre našu spoločnosť vytvorili viacero prospektov o našich výrobných priestoroch a výrbokoch. Všetko sme si vopred odkonzultovali a tak som presne vedel, že môžem očakávať výsledok podľa mojich predstáv.

error: Content is protected !!