Profika SK – reklamný prospekt

Našou úlohou bolo vytvoriť publikáciu zameranú na výrobky, ktoré vychádzajú zo strojárenskej firmy Profika SK kde sme zároveň predstavili krátke firemné portfólio vďaka ktorému sa môže firma úspešne prezentovať v zahraničí i na Slovensku.

5

Klient

Profika SK, s.r.o.

5

Zadanie

Vytvorenie reklamného prospektu

5

Deadline

20 dní / splnené 12 dní

Ing. Miroslav Suja

Ing. Miroslav Suja

Konateľ spoločnosti

Black Raven sme oslovili so žiadosťou o vytvorenie reklamnej brožúry. Všetky dodatočné zmeny s nami bez problémov a hlavne rýchlo komunikovali a tak sme mali absolútby prehľad nad pripravovaným výstupom. Rozhodne odporúčam.

error: Content is protected !!